TELL YOUR LIFE STORY

Tell the story of your life.

Tell your Story – Projekt

Osrednji cilj projekta “Tell Your Story” (Povej Svojo Zgodbo) je raziskati uporabo digitalnega pripovedovanja zgodb in digitalnih shem v šolskem sistemu, z namenom, da bi preprečili zgodnje opuščanje šolanja. Po številnih delavnicah, ki so jih organizirali partnerji projekta, so si mladi, ki so prezgodaj opustili šolanje, lahko ustvarili svojo lastno shemo, kjer so lahko predstavili svojo življenjsko pot, izkušnje, povezane z zgodnjo opustitvijo šolanja, težave s katerimi so se srečevali in njihove perspektive za prihodnost ter se skozi samorefleksijo zamislili o svoji dosedanji življenjski poti.

PROJEKT – TELL YOUR STORY

Spletna razstava

Platforma predstavlja digitalne sheme, ki so jih izdelali z namenom, da bi jih delili, zlasti z mladimi, ki so v nevarnosti, da bi predčasno opustili šolanje. Delavnice za preprečevanje opuščanja šolanja, ki so bile organizirane v vsaki partnerski državi, so pokazale, da se udeleženci z lahkoto povežejo s temi zgodbami, vidijo samega sebe v zgodbah mladih, ki so predčasno zapustili šolsko klop in se zamislijo o lastni situaciji, če tega še niso storili do sedaj. Ta t.i vzajemno izobraževalni model (model izobraževanja, kjer vrstniki izmenjajo lastne izkušnje) je zelo učinkovit in konzorcij, ki stoji za “Tell Your Story” projektom, predstavlja to orodje tako, da jo lahko uporablja vsaka organizacija, ki želi ponoviti ta proces.

OGLED ZGODB

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.